ProArbeit-Eurojobs

Wir gehen neue Wege

Gemeinsam mit Ihnen suchen wir nach Lösungen um den wachsende Fachkräftenachfrage der deutschen Wirtschaft zu befriedigen.

Mit unseren Partnern in Tschechien, in der Slowakei sowie in Ungarn, Rumänien, Kroatien und Polen wollen wir Ihnen helfen, Ihr Personalproblem zu lösen.

Wir erarbeiten Konzepte der Rekrutierung von Arbeitskräften nach Ihren speziellen individuellen Wünschen. Besondere Beachtung finden dabei die Qualifikation, die Sprachkenntnisse, die Bereitschaft zur Weiterbildung und die Montagebereitschaft.

Sprechen Sie uns an, besonderes Interesse haben wir an einer Win - Win Situation für alle Partner.

Eine Vermittlung durch unser Unternehmen erfolgt grundsätzlich erst nach Unterzeichnung eines Vertrages mit klarer Auftragsbezeichnung und den Konditionen unserer Dienstleistung.

Wir beraten Sie gern zu Fragen im Zusammenhang des Einsatzes ausländischer Fachkräfte in Ihrem Unternehmen.

 

Deutsch

Sie haben die Absicht in Deutschland zu arbeiten? Wenn ja, dann sind Sie hier richtig, denn Sie werden gebraucht.

Wir sind eine DEKRA - zertifizierte Private Arbeitsvermittlung die seit Jahren erfolgreich Bewerber aus EU - Staaten in eine ihrer Qualifikation entsprechende Arbeit in Deutschland vermittelt.

Wenn Sie Hilfe benötigen, bewerben Sie sich per Mail: info@arbeitsvermittlung-grh.de bei uns. Wir unterstützen Sie bei der Arbeitssuche, der Wohnungssuche und der Anmeldung bei Behörden und Krankenkassen.

Wichtig für uns:

1. Gute Deutschkenntnisse (mindestens A 2)
2. Tabellarischer Lebenslauf mit ersichtlicher Qualifikation in deutscher Sprache und Bewerbungsfoto
3. Übersetzte und beglaubigte Zeugnisse in deutscher Sprache
4. Ihre Lohnvorstellungen, Ihre Wohnortvorstellungen
5. Angabe des frühesten Beginns der Arbeitsaufnahme
6. Kontaktangaben (Telefon, e-Mail)
Nehmen Sie unsere für Sie kostenfreie Hilfe in Anspruch.

English

You intend to work in Germany? If so, this is the right place for you: we need you.

We are DEKRA-certified private placement service providers with years of experience and success in placing applicants from EU member states in jobs in Germany according to their qualifications.

If you need help, send your application by e-mail to: info@arbeitsvermittlung-grh.de. We will help you to find a job and a flat and to register with authorities and health insurers.

Application requirements:

Good German language skills (at least A 2 level)
Personal data sheet in German language, stating qualifications, and a portrait photo (approx. 4.5 x 6 cm)
Certified German translations of your leaving certificates / diplomas
Your wage expectations, your preferred place to live
Earliest possible start of employment
Contact details (telephone, e-mail)
Use our help free of charge.

Magyar

Szándékában áll Németországban dolgozni? Amennyiben igen, akkor Ön itt a helyes helyen találja magát, hiszen Önre szükségünk van.

Mi egy DEKRA tanúsított Magán Munkaközvetítő vagyunk, amely évek óta sikeresen közvetít pályázókat az EU országokból Németországba az Ön képzettségének megfelelő munkahelyek egyikébe.

Ha Önnek segítségre van szüksége, jelentkezzen nálunk a következő e-mail címen: info@arbeitsvermittlung-grh.de. Mi segítünk Önnek a munka- és lakáskeresésben és bejelentkezéskor a hivataloknál és a betegsegélyező pénztáraknál.

Fontosak számunkra:

1. Jó német nyelvtudás (legalább A2 alapszint)

2. Az eddigi munkahelyeket és szakképzettséget tartalmazó táblázatos német nyelvű önéletrajz és pályázati fotó

3. Az Ön német nyelvre lefordított és hitelesített bizonyítványai

4. Az Ön bérre és kívánt lakóhelyre vonatkozó elképzelései

5. A munkafelvétel legkorábbi kezdésének megadása

6. Kontaktadatok (telefon, e-mail)

Kérjük, vegye igénybe az Ön részére ingyenes segítségünket.

Român

Intenţionaţi să lucraţi în Germania? În acest caz, aţi ajuns în locul potrivit, pentru că este nevoie de dumneavoastră.

Suntem o agenţie privată de intermediere a forţei de muncă, certificată de către organismul DEKRA, şi intermediem cu succes de mulţi ani candidaţi din ţări UE în vederea ocupării unui loc de muncă în Germania, pe măsura calificării acestora.

Dacă aveţi nevoie de ajutor, trimiteţi-ne documentele candidaturii dumneavoastră prin mail la: info@arbeitsvermittlung-grh.de. Noi vă ajutăm la căutarea unui loc de muncă, a unei locuinţe şi la înregistrarea la autorităţi şi case de asigurări sociale de sănătate.

Important pentru noi:

1. Cunoştinţe bune de limba germană (cel puţin nivelul A 2)

2. Curriculum vitae în format tabelar cu calificările dobândite, în limba germană, însoţit de fotografie

3. Certificate traduse şi legalizate în limba germană

4. Salariul dorit, cerinţele dumneavoastră privind domiciliul

5. Specificarea celui mai apropiat moment de începere a lucrului

6. Informaţii de contact (telefon, e-mail)

Utilizaţi ajutorul nostru gratuit pentru dumneavoastră.

čeština

Chcete pracovat v Německu? Pokud ano, pak jste tu správně, protože Vás potřebujeme.

Jsme soukromá firma zabývající se zprostředkováním práce. Vlastníme certifikaci DEKRA a již řadu let se nám úspěšně daří zprostředkovávat uchazečům ze zemí EU práci v Německu, která odpovídá jejich kvalifikaci.

Potřebujete-li pomoc, obraťte se na nás e-mailem na adresu info@arbeitsvermittlung-grh.de. Pomůžeme Vám při hledání práce, bydlení a přihlášení na úřadech a u zdravotní pojišťovny.

Důležité pro nás jsou:

1. Dobré znalosti němčiny (minimálně na úrovni A 2)

2. Životopis v tabulkové podobě s uvedenou kvalifikací v německém jazyce a fotografie

3. Ověřené překlady vysvědčení v německém jazyce

4. Vaše požadavky na výši mzdy a na ubytování

5. Datum nejbližšího možného nástupu do zaměstnání

6. Kontaktní údaje (telefon, e-mail)

 


Využijte naši bezplatnou pomoc.

Polskie

Masz zamiar podjąć pracę w Niemczech? Jeśli tak, dobrze trafiłeś, ponieważ właśnie Ciebie poszukujemy.

Nasza firma DEKRA to certyfikowane Prywatne Pośrednictwo Pracy, które od lat z powodzeniem poszukuje w Niemczech pracy dla pracowników z Unii Europejskiej odpowiadającej ich kwalifikacjom.

Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami: info@arbeitsvermittlung-grh.de. Pomożemy przy poszukiwaniu pracy i mieszkania oraz zgłoszeniach w urzędach i kasach chorych.

Następujące informacje są dla nas bardzo ważne:

1. Dobra znajomość języka niemieckiego (co najmniej na poziomie A 2)

2. Życiorys w formie tabeli z informacjami o kwalifikacjach, w języku niemieckim ze zdjęciem

3. Przetłumaczone i poświadczone świadectwa, w języku niemieckim

4. Oczekiwania dotyczące zarobków i miejsca zamieszkania

5. Termin najwcześniejszego możliwego podjęcia pracy

6. Dane kontaktowe (telefon, e-mail)

Zachęcamy do skorzystania z naszej bezpłatnej pomocy.

Hrvatska

Želite raditi u Njemačkoj? Onda ste na pravom mjestu, jer ste nam upravo Vi potrebni.

Mi smo DEKRA – certificirana privatna burza rada koja već godinama uspješno posreduje pri upošljavanju aplikanata koji potječu iz zemalja EU, a po svojim kvalifikacijama mogu obavljati odgovarajuće poslove u Njemačkoj.

Ako Vam je potrebna pomoć, možete nam se obratiti slanjem poruke na adresu e-pošte: info@arbeitsvermittlung-grh.de. Pomoći ćemo Vam pri traženju posla, stana te prijavljivanja državnim ustanovama i odabiru zdravstvenog osiguranja.

Uvjeti koje trebate ispuniti i osigurati:

1. Dobro poznavanje njemačkog jezika (najmanje stupanj A 2)

2. Pregledni životopis s fotografijom i jasnim prikazom kvalifikacija ispisan na njemačkom jeziku

3. Sva dokumentacija koja se prilaže mora biti prevedena na njemački jezik i ovjerena

4. Vaša predodžba o budućoj plaći i mjestu stanovanja

5. Najraniji mogući početak radnog odnosa

6. Vaši podaci za kontakt (telefon, adresa e-pošte)

Uzmite u obzir da imate pravo na našu besplatnu pomoć.